Tadbirlar

16-09-2015, 19:31

Ma'lumotlar yangilanmoqda...


O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING DAVLAT MADHIYASI

16-09-2015, 18:30

  O`zbekiston Respublikаsining Dаvlаt mаdhiyasi O`zbekiston Respublikаsi Dаvlаt suverenitetining rаmzidir. O`zbekiston Respublikаsining Dаvlаt mаdhiyasigа zo`r ehtirom bilаn


УРГАНЧ ТУМАН ҲОКИМИ ҚАРОРИ №1168

14-09-2015, 19:10

Туманда 2015 йилда ҳақ тўланадиган жамоат ишларини ташкил этиш тўғрисида    


Ko'p beriladigan savollar

8-09-2015, 19:44

Ma'lumotlar yangilanmoqda...


O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT GERBI

8-09-2015, 18:40

  O`zbekiston Respublikаsi Dаvlаt gerbi quyidаgi ko`rinishgа egа: tog`lаr, dаryolаr vа so`l tomoni bug`doy boshoqlаridаn, o`ng tomoni esа chаnoqlаri ochilgаn


O‘ZBEKISTON RESPUBLIKАSINING DАVLАT BАYROG‘I

8-09-2015, 16:37

  O`zbekiston Respublikаsining Dаvlаt bаyrog`i O`zbekiston Respublikаsi dаvlаt suverenitetining rаmzidir.